Tereny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego sprzyjają aktywnemu wypoczynkowy. Tereny Załęczańskiego Łuku Warty można zwiedzać na rowerze, biegiem, kajakiem jak również i spacerując własnymi ścieżkami lub wyznaczonymi szlakami w trenie. Prezentujemy obok propozycje szlaków turystycznych. Można je również podejrzeć na poniższej mapie, którą stworzyliśmy. Miłośnicy pieszych wędrówek oraz nordic walking będą czuli się tu wyśmienicie.

Szlaki piesze:

 1. Szlak „Jury Wieluńskiej”. Długosć 113 km (w woj. łódzkim 49,9 km), kolor czerwony. Prowadzi z Wielunia, przechodzi przez park i biegnie dalej do Częstochowy. Stanowi fragment szlaku „Orlich Gniazd”.
 2. Szlak „Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską”. Długośc 23,5 km, kolor żółty. Biegnie wzdłuż warciańskich przełomów: Krzeczowskiego i Działoszyńskiego.
 3. Szlak „Kurhanów Książęcych”. Długość 5,5 km, kolor czarny. Łączy szlaki „Jury Wieluńskiej” i „Przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską”.
 4. Szlak „Rezerwatów Przyrody”. Długość 99,5 km (w woj. łódzkim 29 km), kolor niebieski. Biegnie przez rezerwaty: „Mokry Las”, Dąbrowa w Niżankowicach”, „Węże”, „Szachownica”.

Ścieżki dydaktyczne:

 • „Wielki Łuk Warty” – geologiczna ścieżka dydaktyczna. Umożliwia zapoznanie się z terenem Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, jego przyrodniczymi walorami, a przede wszystkim sprzyja pogłębieniu wiedzy na temat fascynującej geologii tego obszaru. Oglądając liczne przekroje, poznamy budowę geologiczną, zapoznamy się ze współczesną, malowniczą rzeźbą terenu i prześledzimy geologiczne procesy, które go ukształtowały.
 1. Trasa Nr 1. Przebieg: Ośrodek „NG” (Nadwarciański Gród) – Kępowizna – Bieniec – Przywóz – Ogroble – Madeły – Ośrodek „NG”. Rowerowa lub piesza: trasa ok. 23 km.
 2. Trasa Nr 2. Przebieg: Ośrodek „NG” – Kępowizna – Bieniec – Dzietrzniki – źródło „Objawienie” – Ośrodek „NG”. Wycieczka piesza: trasa ok. 15 km.
 3. Trasa Nr 3. Przebieg: Ośrodek „NG”- Draby – Węże – „Góra Zelce” (rezerwat „Węże”) – „Żabi Staw” – „Góra Świętej Genowefy” – Bobrowniki – Ośrodek „NG”. Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 12 km.
 4. Trasa Nr 4. Przebieg: Ośrodek „NG” – Draby – Kolonia Lisowice – Lisowice – Ośrodek „NG”. Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 8 km.
 • „Ośrodek” – leśna ścieżka dydaktyczno – rekreacyjna. Umożliwia poznanie walorów przyrodniczo – kulturowych zachodniej części ZPK. Kontakt z przyrodą sprzyja pogłębianiu wiedzy, a także jest doskonalym miejscem wypoczynku. Długość ścieżki: ok. 3,5 km.
 • „Źródełko” – leśna ścieżka dydaktyczno – rekreacyjna. Długość ścieżki – ok. 6 km.
 • „Załęczański Łuk Warty” – przyrodnicza ścieżka dydaktyczna
 1. Trasa A (główna – piesza lub rowerowa). Przebieg: Ośrodek „NG” – Bukowce – most w Bobrowniach. Długość trasy – 10,2 km.
 2. Trasa B (północna – piesza lub rowerowa). Przebieg: kamieniołom koło Bobrownik – Ogroble – Kurhany Książęce – Wąwóz Królowej Bony – Ośrodek „NG”. Długość trasy – 15 km.
 3. Trasa C (południowa – piesza lub rowerowa). Przebieg: rezerwat „Węże” – Górę „Wapiennik” – Ośrodek „NG”. Długość trasy – 12,5 km.